Jóga – o mě a o ní

Už jako dítě jsem si často pohrávala s myšlenkou, že se stanu lékařkou. Hrou osudu jsem se nestala lékařkou, byť jsem se o to snažila, ale nakonec jsem vystudovala a stala se rehabilitační pracovnicí. Po dokončení studia jsem nastoupila do FN Vinohrady na rehabilitační kliniku, jejíž přednostou byl v té době pan Prof.MUDr. V.Janda,DrSc. Dostala jsem tam příležitost pracovat ve velmi úzké spolupráci mezi lékařem a fyzioterapeutem, učit se a  pochopit funkční souvislosti v rámci funkčních poruch hybného systému, s užší specializací na vertebrogenní syndromy. V rámci této praxe jsem dostala příležitost pracovat i ve vzdělávání lékařů a farmaceutů v ILFu, pro kterou bylo třeba se  neustále učit novým informacím na různých přednáškách a kurzech. Dodnes z tohoto období čerpám. Kromě praxe v nemocnici jsem vyzkoušela také práci v privátní ordinaci, kde jsem jako rehabilitační pracovník spolupracovala s lékařem v oboru ortopedie.

Po určité době, kdy jsem se v roli maminky věnovala svým dětem, jsem začala cvičit jógu a postupně jsem jí propadala více, až jsem započala období vedení lekcí powerjógy a lektorování s Vaškem Krejčíkem v Poweryoga Akademii. Byla to pro mne veliká zkušenost, která mne posouvala k józe stále těsněji. Až jsem potkala na své jógové cestě ing.Ladu Rokosovou a pana PhMr. R. Skarnitzla, kteří mi nabídli možnost studovat jógu a jógovou terapii na FTVS, po té na FF. Strávili jsme společně i s ostatními studenty mnoho hodin na velmi zajímavých přednáškách, na různých setkáních a satsangách, navštívili několikrát společně spirituální místo v jižní Indii, horu Arunáčalu a Ramanaášram. Bylo to období, kdy jsem se učila jógu, ale také poznávala sama sebe. Díky obětavému vedení pana Skarnitzla jsem pochopila jógu jako mou životní cestu, na které jsem na počátku, ale „Jsem“. V současné době se snažím ve své práci skloubit praxi jógy a jógové terapie s novými lékařskými poznatky o funkčních poruchách hybného systému, přenášet tyto vědomosti a zkušenosti do cvičení a učit klienty vnímat nejen své tělo, poznávat sami sebe v různých polohách tak, aby si neubližovali, ale pracovali se svým tělem v souladu s působením gravitační síly. Vedu lekce jógy a jógové terapie, zdravotního cvičení a zdravého pohybu v Praze ve studiích Balance club, Tensegrity a Annámalai. Zároveň se věnuji i lektorské činnosti v České akademii jógy a v České asociaci dětské jógy, kde se snažím studentům předat své vědomosti a zkušenosti na různých stupních jógového studia.